Mina Koes

Welkom

Op enige afstand van Zuidwolde ligt in het veenlandschap een donker haast zwart gekleurd ven, een veenplas, in een nog vrij oorspronkelijke natuurlijke omgeving. Aan dit donkere water dankt het Zwarte Gat zijn naam. Thans een mooi stukje natuur dat onderhouden wordt door Het Drentse Landschap en waar een aantal grote grazers bijdragen aan het in stand houden hiervan.

Een theaterstuk ter plekke!

In de zomer van 2020, van 20 t/m 29 augustus, zal in dit  natuurgebied een theaterstuk in de vorm van een  openlucht- voorstelling worden opgevoerd. Het Zwarte Gat ligt nabij de plek waar 137 jaar  geleden de moord op Mina Koes werd gepleegd Het publiek, maximaal 300 mensen per voorstelling, neemt plaats op een tribune, die uitzicht biedt op een speelvlak met de veenplas Het Zwarte Gat als achtergrond. De veenplas vormt tegelijkertijd het decor en een betekenisvol element in de voorstelling. De voorstelling begint steeds vóór het invallen van de schemering. Het geleidelijk donker worden maakt deel uit van sfeer en inhoud van de voorstelling.
Alle informatie over het openlucht-theaterstuk rond de moord van Mina Koes
Op de zondag voor Pinksteren, 29 mei 1881, loopt de dan 31-jarige Mina Koes over een heidepad door het Schotter- en Linderveld, ze is op weg naar haar ouderlijk huis. Dit weekend zal ze doorbrengen bij haar ouders in De Tippe. Mina heeft een bedrag van 34 stuivers bij zich, om aan haar vader en moeder te geven. Ter hoogte van een veenplas ontmoet ze Remmelt van der Hulst. Ze kent Remmelt die knecht was bij Willem Pasop op Linde, waar zij als dienstmeid werkte. Remmelt is verliefd op Mina, maar zij beantwoordt zijn liefde niet. Zij hoopt nog eens een boerenzoon te kunnen trouwen, maar vindt die niet op haar levenspad. Ze blijft boerenmeid, eerst bij Willem Pasop en later bij Frens Everts Nolde op Schottershuizen.
MOORD BIJ HET ZWARTE GAT
Ter herinnering aan de moord van Mina Koes ligt in de nabijheid van ‘t Zwarte Gat een herdenkingssteen.
Zuidwolde Zuidwolde (Drents: Zuudwolde) is het grootste dorp en de voornaamste kern in de gemeente De Wolden in het zuidwesten van de provincie Drenthe in Nederland. Het dorp telt 6.700 inwoners. Onder het dorp Zuidwolde vallen ook de volgende buurtschappen: Bazuin, Drogt, Lubbinge, Lunssloten, Middelveen, Schottershuizen, Steenbergen en De Stuw. Al voor onze jaartelling woonden er mensen in de omgeving van het huidige Zuidwolde. Zo zijn er, op en rond de Ekelenberg ten zuidoosten van Zuidwolde, sporen van bewoning uit deze periode gevonden. Waarschijnlijk leefde men toen op een smalle heuvelrug tussen Ten Arlo en de Reest.
Schottershuizen Buurtschap in de gemeente De Wolden (tot 1998 Zuidwolde) ten zuiden van Zuidwolde. Aan de westkant ligt de Schotteresch (bouw- en weiland, bospercelen, houtwallen), aan de oostkant ten oosten van de Ommerweg (N48, Hoogeveen-Ommen) de boerderij ''t Schottersveld'. In 1811-13 Schotters Huysen, in 1847 Schottershuizen en in 1894 Schotterhuizen. Ook Schuttershuizen. De naam is samengesteld uit schot = veestal, klein huisje, eerder schotter = bewoner van een schot, en huizen. De betekenis wordt dan: nederzetting van schotters. Het gaat hierbij om de plaats, waar de scheper van Drogt de schaapskudde liet overnachten.