Alle informatie over het openlucht-theaterstuk rond de moord van Mina Koes speeldata: 20-21-22-23-28-29 augustus 2020
DE MOORD BIJ HET ZWARTE GAT
Al het NIEUWS inzake de voortgang en de activiteiten.
Oranje Avond Zuidwolde Op 26 april was een afvaardiging van de werkgroep hier aanwezig. We stonden met ons spandoek naast de kraam van de Oudheidskamer Zuidwolde en hadden volop belangstelling. Tot 26 april hadden zich al 23 kandidaten aangemeld als acteurs. Op deze avond bleken veel meer mensen dit ook wel te willen en na blijkbaar een prettig gesprek met de aanwezige werkgroepleden kwamen er spontaan nog 18 kandidaten bij. We kijken gespannen uit naar de audities!
Fietsen naar 25 jaar gemeente De Wolden. Op zaterdag 11 mei kwam de eerste fietstocht in het kader van 25 De Wolden ook langs het Zwarte Gat. Daar stond een afvaardiging van de werkgroep om de belangstellenden te informeren. Maar dat moest wel erg voorzichtig gedaan worden want het is gebleken dat politieagent Hendrik Jan Endendijk ter plekke onder leiding van burgemeester Johannes Pottinga Sr. van Zuidwolde nog steeds druk doende waren met sporenonderzoek. Iedereen die zich in deze omgeving vertoonde liep kans als verdachte te worden aangemerkt en kan alsnog nader onderzocht worden. Men was gewaarschuwd.
Presentatie door de werkgroep bij de 1e fietstocht op weg naar De Wolden 25 jaar. (foto’s van Roger de Groot, Peter Nefkens en Jan Rozema)
De cast is bekend! Eindelijk was het dan zover, op de avond van de 16e juli is de hele groep bij elkaar geweest in De Beatrixhoeve in Linde om met elkaar kennis te maken en daarbij, dé rolverdeling voor het theaterstuk "De moord bij het Zwarte gat" . Na de rolverdeling zijn we met de hele groep naar de plek des onheils gewandeld waar in 1881 dit akelige tafereel zich heeft afgespeeld. Een prachtig plek met op de achtergrond het Zwarte gat. De plek waar deze groep enthousiaste mensen in augustus 2020 een bijzonder theaterstuk laat zien.
De eerste oefenavond zit er op! Alle tot dan bekende spelers waren op 17 september j.l. in de Beatrixhoeve te Linde bij elkaar gekomen om kennis te nemen van het script. Althans de eerste helft. Aandachtig werd er gelezen en o.l.v. Rob was het een zeer aangename bijeenkomst. Het blijkt wel dat iedereen er zin in heeft. Op 5 november gaan we echt van start.
Op de eerste mogelijkheid om kaarten  voor het openluchttheater spektakelstuk Mina Koes te kunnen bemachtigen, is enthousiast gereageerd. Ruim 1200 kaarten gingen vrijdagavond 10 en zaterdagmiddag 11 januari in zaal Den Kaat over de toonbank en dat zijn al meer dan drie voorstellingen.  
VOORVERKOOP TICKETS SUCCES