Mina Koes
Alle informatie over het openlucht-theaterstuk rond de moord van Mina Koes
MOORD BIJ HET ZWARTE GAT
Hier vind u al het nieuws inzake de voortgang en de activiteiten.
Oranje Avond Zuidwolde Op 26 april was een afvaardiging van de werkgroep hier aanwezig. We stonden met ons spandoek naast de kraam van de Oudheidskamer Zuidwolde en hadden volop belangstelling. Tot 26 april hadden zich al 23 kandidaten aangemeld als acteurs. Op deze avond bleken veel meer mensen dit ook wel te willen en na blijkbaar een prettig gesprek met de aanwezige werkgroepleden kwamen er spontaan nog 18 kandidaten bij. We kijken gespannen uit naar de audities!
Fietsen naar 25 jaar gemeente De Wolden. Op zaterdag 11 mei kwam de eerste fietstocht in het kader van 25 De Wolden ook langs het Zwarte Gat. Daar stond een afvaardiging van de werkgroep om de belangstellenden te informeren. Maar dat moest wel erg voorzichtig gedaan worden want het is gebleken dat politieagent Hendrik Jan Endendijk ter plekke onder leiding van burgemeester Johannes Pottinga Sr. van Zuidwolde nog steeds druk doende waren met sporenonderzoek. Iedereen die zich in deze omgeving vertoonde liep kans als verdachte te worden aangemerkt en kan alsnog nader onderzocht worden. Men was gewaarschuwd.
Informatieavond dinsdag 21 mei 2019. Een zeer geanimeerde bijeenkomst met heel veel belangstellenden. Na een kort welkom volgde een kort inleiding door Boudewijn Bakker over de totstandkoming van dit spektakel. Daarna heeft Jan Veenstra uitleg gegeven over het stuk en de personages. Rob van der Ree vertelde hoe het verder gaat met de komende audities en toonde een concept repetitieschema tot aan de premiere. Reinier Havinga liet eerst de zaal een aantal zangoefeningen doen en vertelde daarna hoe hij de muzikale regie ten uitvoer gaat brengen. Zelfs op deze avond melden na de uitleg nog heel wat enthousiaste acteurs en vrijwilligers zich om mee te doen.
Presentatie door de werkgroep bij de 1e fietstocht op weg naar De Wolden 25 jaar. (foto’s van Roger de Groot, Peter Nefkens en Jan Rozema)
De data van de audties zijn bekend. Voor de audities zijn drie dagen gepland. Dat zijn: dinsdag 11 juni van 19.30 uur, zaterdag 15 juni van 10 tot 12.30 uur en dinsdag 18 juni vanaf 19.30 uur. De audities vinden plaats in de Beatrixhoeve, Linderweg 4 te Linde. In principe hebben alle kandidaten een afspraak voor een van de avonden. Indien er nog belangstellenden zijn dan mogen zij op een van deze dagen naar de audities gaan. Indien mogelijk vooraf nog even een mailtje naar info@minakoes.nl. Kinderen die als kwajongen of meisje mee willen spelen mogen de zaterdag komen. Ook graag even aanmelden per mail.
De cast is bekend! Eindelijk was het dan zover, op de avond van de 16e juli is de hele groep bij elkaar geweest in De Beatrixhoeve in Linde om met elkaar kennis te maken en daarbij, dé rolverdeling voor het theaterstuk "De moord bij het Zwarte gat" . Na de rolverdeling zijn we met de hele groep naar de plek des onheils gewandeld waar in 1881 dit akelige tafereel zich heeft afgespeeld. Een prachtig plek met op de achtergrond het Zwarte gat. De plek waar deze groep enthousiaste mensen in augustus 2020 een bijzonder theaterstuk laat zien.