Mina Koes
Alle informatie over het openlucht-theaterstuk rond de moord van Mina Koes
MOORD BIJ HET ZWARTE GAT
Hier vind u al het nieuws inzake de voortgang en de activiteiten.
Oranje Avond Zuidwolde Op 26 april was een afvaardiging van de werkgroep hier aanwezig. We stonden met ons spandoek naast de kraam van de Oudheidskamer Zuidwolde en hadden volop belangstelling. Tot 26 april hadden zich al 23 kandidaten aangemeld als acteurs. Op deze avond bleken veel meer mensen dit ook wel te willen en na blijkbaar een prettig gesprek met de aanwezige werkgroepleden kwamen er spontaan nog 18 kandidaten bij. We kijken gespannen uit naar de audities!
Fietsen naar 25 jaar gemeente De Wolden. Op zaterdag 11 mei kwam de eerste fietstocht in het kader van 25 De Wolden ook langs het Zwarte Gat. Daar stond een afvaardiging van de werkgroep om de belangstellenden te informeren. Maar dat moest wel erg voorzichtig gedaan worden want het is gebleken dat politieagent Hendrik Jan Endendijk ter plekke onder leiding van burgemeester Johannes Pottinga Sr. van Zuidwolde nog steeds druk doende waren met sporenonderzoek. Iedereen die zich in deze omgeving vertoonde liep kans als verdachte te worden aangemerkt en kan alsnog nader onderzocht worden. Men was gewaarschuwd.
Informatieavond dinsdag 21 mei 2019. Voor alle aangemelde kandidaat acteurs, muzikanten of vrijwilligers is er op dinsdag 21 mei a.s. een informatieavond in de Boerhoorn aan de Oosterweg te Zuidwolde. U bent vanaf 19.30 uur welkom en we beginnen om 20.00 uur met de bijeenkomst.
Presentatie door de werkgroep bij de 1e fietstocht op weg naar De Wolden 25 jaar. (foto’s van Roger de Groot, Peter Nefkens en Jan Rozema)